Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 15 januari 2023

De meeste mensen hebben de neiging om alle ideeën die door hun hoofd gaan, te aanvaarden als juiste ideeën en daar ligt de oorzaak van alle misverstanden. Zolang zij zich immers niet gezuiverd hebben om in harmonie te zijn met de wereld van de liefde, het licht en de waarheid, zijn hun antennes niet onfeilbaar en de boodschappen die zij opvangen zijn misvormd en gekleurd. Men moet ermee ophouden zich vast te klampen aan ideeën, enkel onder het voorwendsel dat zij door ons hoofd gaan. Men moet alles herzien: de ideeën, de gewaarwordingen, en men moet de oorsprong en de natuur van al wat ons in een bepaalde richting drijft, nagaan...                               

Wie aanvaardt om zichzelf eerlijk te onderzoeken, stelt vast dat negentig procent van zijn overtuigingen of impulsen over het algemeen van zeer laag komen. Maar wanneer men niet over criteria beschikt, weet men niet waar deze impulsen vandaan komen en men haast zich om deze te bevredigen. Zo worden conflicten verklaard: men is onwetend, men bezit geen juist oordeel en men probeert ook niet de gegrondheid van de eigen opvattingen en eisen te onderzoeken. De eerste bekommernis van de leerling moet erin bestaan criteria te verwerven, om de herkomst en de oorsprong van al zijn drijfveren te kunnen nagaan.

Zie ook De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen, reeks Izvor nr. 228, hst. II.


© 2018 - 2023 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl