Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 16 januari 2023

Velen die zich nauwelijks ingezet hebben voor het spirituele leven, storten zich onmiddellijk in grandioze ondernemingen, en dat eindigt onvermijdelijk in ongelukken of ontgoochelingen. Als je over een grote en brede afgrond wilt springen, zul je erin vallen, en wanneer je weer opstaat, - als je tenminste nog kunt opstaan! - heb je zo'n schok geïncasseerd, dat je voortaan weigert om ook maar de kleinste inspanning te doen. Maar als je daarentegen over een greppel van vijftig centimeter leert springen, daarna van zestig centimeter, en iedere dag een beetje meer, dan zul je zeer ver komen, want geleidelijk neemt het vertrouwen in je toe. Hetzelfde is waar in het spirituele leven.              

Hoeveel methodes heb ik jullie al gegeven! Enkele woorden uitspreken, een eenvoudig gebaar maken... maar jullie gebruiken deze niet, omdat ze te onbeduidend lijken. Welnu, het zijn juist deze methodes die je zeer ver kunnen brengen. Terwijl de grandioze ondernemingen je zullen vernietigen. Hoeveel personen hebben zich hals over kop in occulte praktijken gestort, om snel helderziendheid of andere vermogens te verwerven... Zij zijn zeer snel met hun hoofd tegen de muur gelopen!

Zie ook Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden, reeks Izvor nr. 207, hst. III.


© 2018 - 2023 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl