Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 21 januari 2023

Door zijn manier van leven en werken, zit de mens op dezelfde golflengte als sommige entiteiten en zo trekt hij deze aan. Daarin schuilt het grootste magische geheim dat gekend is sedert de verste oudheid. Door zich te concentreren, door formules uit te spreken, door bepaalde kleren of zelfs een masker te dragen, slaagde bijvoorbeeld de Egyptische Ingewijde erin zich te identificeren met de god Osiris of de god Horus. Hij werd op een gegeven moment de incarnatie van die godheid, omdat hij ertoe kwam op juist dezelfde golflengte te vibreren, en dan sprak deze sublieme entiteit werkelijk door hem en openbaarde zij zich via hem.                                            

Om een band te scheppen met een voorwerp of een wezen, moet men zich op dezelfde golflengte afstemmen. Dit is een wet van de fysica en het principe van de radio is trouwens op deze wet gebaseerd. De Ingewijden die deze wet al veel langer en beter kenden dan de hedendaagse natuurkundigen, wisten al dat deze wet niet alleen geldt op fysiek vlak, maar ook op psychisch en spiritueel vlak. Daarom hebben zij aan hun leerlingen regels en methodes gegeven om in harmonie te trillen met de hemelse entiteiten, om hun boodschappen te ontvangen en te genieten van hun deugden.

Zie ook Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden, reeks Izvor nr. 207, hst. VIII en XI.


© 2018 - 2023 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl