Nieuwsbrief Prosveta Nederland | mei 2022

Nieuwsbrief Prosveta Nederland | mei 2022

Uitgeverij Prosveta Nederland

Boeken vol inspiratie en praktische spiritualiteit

-

Nieuwsbrief mei 2022

newsletter_hero-3.jpg

DE MENS VEROVERT ZIJN BESTEMMING

reïncarnatie en karma

IZVOR reeks nr. 202 van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Deze pocket gaat over hoe de mens zijn uiteindelijke bestemming kan bereiken, en over de weg daarheen via reïncarnatie.

 

“…Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov stelt, dat voor de verwezenlijking van deze wens, uitgesproken door Jezus in de Bergrede, meerdere levens nodig zijn.

 

REINCARNATIE

 

Volgens de European Human Values Survey uit 2008/2009 geloofden 18 % van de Nederlanders erin, anno 2019 gelooft inmiddels 25 % in reïncarnatie. Wikipedia geeft aan dat in de westerse spirituele traditie de reïncarnatiegedachte al heel lang bestaat. Zij vormde bijvoorbeeld een onlosmakelijk bestanddeel van de gnosis, de wijsheidsleer die aan het begin van onze jaartelling bloeide in het Egyptische Alexandrië en een sterke invloed heeft gehad op het vroege christendom. In de Joodse mystiek, evenals in het Hindoeïsme gaat men ook uit van het bestaan van reïncarnatie. Omraam Mikhaël Aïvanhov noemt voorbeelden in de Bijbel die volgens hem aangeven dat reïncarnatie daarin als een gegeven wordt beschouwd. Tussen mensen, reeds vanaf hun geboorte, maar ook tussen volkeren bestaat een enorme ongelijkheid. Is deze willekeur de wil van God? Reïncarnatie kan hiervoor echter wel een aannemelijke verklaring geven. Door meerdere levens heen krijgt de mens ‘leertijd’ om zich te vervolmaken; iets wat in één leven niet haalbaar is.

 

KOSMISCHE SPELREGELS

 

In de esoterische wetenschap wordt afstand genomen van de opvatting dat de mens zich heeft te schikken in zijn lot. De Ingewijden van alle tijden hebben steeds oefeningen gegeven aan de zelfbewuste mens om zijn vrije wilsgebied te vergroten en zichzelf te vervolmaken. Daarvoor is het van belang inzicht te krijgen in de kosmische wetten. Aïvanhov noemt in deze pocket, onder andere, de kosmische wet van de resonantie of de affiniteit.

 

‘Juist deze wet van de affiniteit stelt ons in staat uit de kosmische oceaan de beste, de meest stralende en verfijnde elementen te halen om het ‘lichaam van licht’ dat in ieder van ons aanwezig is, op te bouwen.’

 

HET KARMA

 

Hierbij gaat het vooral om de intentie waarmee je iets doet of nalaat. Een zelfbewust individu draagt zijn moraal in zich, tracht daarnaar te handelen en is daarvoor niet afhankelijk van wat anderen hem of haar voorschrijven. En zelfs een kind kan begrijpen dat wie tarwekorrels zaait, geen aardappels zal oogsten.

 

ONS GEBOORTERECHT: DE GODDELIJKE BESTEMMING VAN DE MENS

 

Hoe word je meester over je bestemming? In deze pocket geeft Meester Aïvanhov aanwijzingen om je lot in eigen hand te nemen. Zo schep je de voorwaarden voor jouw volgende incarnatie, zul je eens uitstijgen boven de keten van oorzaak en gevolg, en kun je diegene worden die je in wezen altijd al was…

Prosveta pocket welke deze maand onder de aandacht wordt gebracht.

Verkoopprijs:

€ 14,95

Verzendkosten:

€ 2,00

Word voor 10 Euro ‘vriend van de UWB’
(vereniging Universele Witte Broederschap)!

Het fonds van uitgeverij Prosveta bestaat voor het grootste deel uit titels die zijn samengesteld uit de vele voordrachten die Omraam Mikhaël Aïvanhov heeft gegeven.

Hij heeft vanaf 1937 de School van de Universele Witte Broederschap naar het Westen gebracht, die eerder in 1900 in Bulgarije is gesticht door zijn Meester, Peter Deunov.

Sinds 1989 is ook in Nederland deze School actief door middel van de voornoemde vereniging. Ook al worden alle activiteiten van zowel deze School als van de Stichting Prosveta uitsluitend door vrijwilligers verricht, aanvullende inkomsten zijn belangrijk.

Wij willen voor volgende generaties en voor een breder publiek de grote schat aan inzichten en praktische tips in allerlei vorm mogelijk maken.

Wij prijzen ons daarom gelukkig dat er regelmatig personen zijn die aan ons denken door middel van giften of legaten. Maar vele kleine giften leveren ons, maar ook jou direct wat op.

Als ‘vriend van de UWB’ ontvang je een korting van 10 %** op de aanschaf van artikelen via de site van Prosveta.

Door voldoende vrienden maakt de vereniging kans op de Anbi status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar worden. Voel je er wel voor om ‘vriend van de UWB’ te worden?*

*Door je op te geven als ‘vriend’, ga je ermee akkoord dat jouw e-mailadres bij zowel Prosveta als de UWB bekend wordt.

** Meld je aan als vriend van UWB en doe je betaling. Je bent dan geregistreerd en kunt dan gelijk gebruik maken van jouw vriendenvoordeel van 10%

UWB_thumb.jpg

Verkoopprijs:

€ 10,00

Verzendkosten:

€ 0,00

© 2018 - 2022 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Nieuwsbrief, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl