Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 13 augustus 2022

Enkele eeuwen geleden was elk land verdeeld in hertogdommen, vorstendommen of kleine koninkrijkjes die voortdurend met elkaar in oorlog waren. Tot de dag dat elk van hen, dankzij een groter licht, dankzij een verruiming van het bewustzijn, begon te begrijpen dat het voordeliger was zich met elkaar te verenigen. Op dezelfde wijze is het nodig dat er op een dag in het brein van de mens een licht gaat branden, een intelligentie die erin slaagt alle cellen van de organen te overtuigen dat hun eenwording noodzakelijk is, om echt rijk en machtig te worden.

Ziekten zijn het beste bewijs dat anarchie en wanorde heersen in het menselijk organisme, dat licht en intelligentie nog niet zijn doorgedrongen in ieder orgaan, in iedere cel. Door zijn onwetendheid heeft de mens toegelaten dat wanorde zich in hem vestigde. Maar voor het algemeen belang moet hij er voortaan in slagen zijn cellen te harmoniseren en ze eenstemmig te laten trillen. Op die manier zullen alle organen wijs en intelligent gehoorzamen, zij zullen met elkaar samenwerken met liefde en dat zal voor alle organen overvloed en geluk betekenen.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. III en IV


© 2018 - 2022 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl