Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 13 september 2022

  

De dierenoffers waarover de Bijbel en de heilige boeken van alle godsdiensten spreken, kunnen verklaard worden door de kennis die de oude volkeren bezaten over de bevrijding van energieën en het gebruik ervan als hulpmiddel bij magische ceremoniën. In het Oude Testament staat dat de geur van de offerdieren aangenaam was voor de neusvleugels van God. Dit was een zegswijze om uit te drukken dat de energieën die vrijkwamen uit de lichamen van de dieren en die gebruikt werden door de priesters, hun aanroepingen kracht bijzetten. Dat is trouwens ook sedert eeuwen de symbolische rol die toegekend wordt aan wierook.

Toen kwam Jezus die de mensen een hoger begrip van het offer wilde bijbrengen. In plaats van arme dieren die niets verkeerds hadden gedaan, te slachten, leerde Jezus de mensen hun inwendige dieren te offeren: hun begeerten, hun hartstochten, enz. Want het offer van dit soort dieren bevrijdt energieën die nog veel kostbaarder zijn en die men kan benutten voor het spirituele werk.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. IX


© 2018 - 2022 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl