Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 19 september 2022

Steeds meer mensen hebben belangstelling voor het occultisme: zij zoeken geheimen die hun in staat zullen stellen machtige magiërs te worden. Zij menen deze te zullen vinden in rituelen, talismans en magische formules, en zonder iets af te weten van de werkelijkheid van de onzichtbare wereld, wagen zij zich aan het oproepen van geesten. De arme stakkers! Wat zij zullen vinden, is psychische en zelfs fysieke ontwrichting, want niet de hogere geesten zullen hun aanroepingen beantwoorden, maar entiteiten van het laagste allooi, elementalen en larven. Ja, dat is de waarheid, de onverbiddelijke waarheid. En waarom? Omdat er maar één methode, één enkel middel bestaat om de lichtende geesten, de engelen en aartsengelen aan te trekken: namelijk iedere dag een stap vooruitzetten in het spirituele leven.             

De hemelse entiteiten komen enkel mensen helpen en steunen die blijk geven van zuiverheid, liefde, rechtvaardigheid en waarheid. Men kan niet doordringen tot de geheimen van het universum, als men een middelmatig leven leidt. De goddelijke wereld geeft ons enkel haar zegeningen, al naargelang wij er zelf voor werken. Anderen kunnen ons natuurlijk geven wat wij hun vragen, maar welke prijs zal men daarvoor moeten betalen!

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI.3


© 2018 - 2022 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl