Stichting Prosveta Nederland hecht grote waarde aan de privacy van wie dan ook. Mocht je jouw persoonlijke gegevens met ons delen, dan zullen we daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. In het geval dat we die gegevens digitaal opslaan, kun je in de onderstaande privacyverklaring lezen om welke persoonsgegevens het gaat, waarom en hoe we die gebruiken. Tot slot zullen we aangeven wat je rechten zijn.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E‐mailadres

Wat zijn jouw rechten

Als je bij ons cliënt wordt, betekent dit dat je een product op onze website hebt gekocht, onze Nieuwsbrief ontvangt of deelneemt aan een door ons georganiseerde activiteit. Wij gaan er dan van uit dat je ermee instemt dat we jouw gegevens intern gebruiken. Daarnaast heb je nog een aantal wettelijke rechten in verband met jouw persoonsgegevens, namelijk:

  • Recht op informatie en inzage: je kunt ons altijd een e‐mail sturen om te vragen welke gegevens we van jou hebben en waar die voor gebruikt worden. Al onze digitale bestanden zijn bij ons beveiligd. Deze beveiliging wordt voortdurend up to date gehouden.
  • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, kun je ons hierover informeren. Wij zullen deze gegevens zo snel als mogelijk aanpassen.
  • Recht op ‘vergetelheid’: zodra er wederzijds geen verplichtingen meer bestaan, kun je vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), je persoonsgegevens verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid: je kunt ons opdracht geven je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Stichting Prosveta Nederland zal alleen na voorafgaand overleg met jou en met jouw toestemming informatie aan derden geven.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het volgende e‐mailadres: