De onuitputtelijke bronnen van de vreugde

De onuitputtelijke bronnen van de vreugde

€14.95
: Pocket, 244 pagina's

Preview boek!

Inhoudsopgave:
I         God, oorsprong en doel van onze reis
II        Op weg gaan
III       De prikkel van het lijden
IV       Zoek de antwoorden van God in jezelf
V         In de school van het leven:de lessen van de kosmische Intelligentie
VI        Als een vis in het water
VII       De verbintenis tegenover de hemelse entiteiten
VIII      Voortgaan zonder angst
IX         Laat enkel het licht van de geest ons leiden
X          Wij maken deel uit van de kosmische Boom
XI         Wat betekent ‘naar het buitenland vertrekken’?
XII        De onvermoede schatten van het geduld
XIII      ‘En je zult alle wezens meevoeren op de weg van de vreugde.’
XIV       Probeer steeds een nieuwe top te bereiken
XV        Opdat de liefde ons niet meer zou verlaten
XVI       De deuren van de droom openen
XVII      De lange weg naar de vreugde
XVIII    Het bezoek van engelachtige wezens

DE ONUITPUTTELIJKE BRONNEN VAN DE VREUGDE

‘De ware vreugde heeft niets zichtbaars of tastbaars als oorzaak. Het is een vreugde zonder oorzaak die ons de ­loutere gewaarwording geeft te bestaan als ziel en als geest. Daarom, in plaats van erop te wachten iets of ­iemand te bezitten om je over te verheugen, moet je juist het om­gekeerde doen; verheug je over het bestaan van wezens en van dingen, want door de vreugde die zij jou geven, krijg je het gevoel dat ze je toebehoren.
Want wat je vreugde geeft, behoort je toe, terwijl je niet noodzakelijk veel vreugde beleeft aan wat je toe­behoort. Al wat je blij maakt, bezit je werkelijk en veel meer dan als je er de echte eigenaar van zou zijn.’