Gratis verzending vanaf €25,-
0

De mysteriën van Jesod

245
Pagina's
- Verzameld werk
Gebonden
Bladeren

€ 24.95

 24,95 BTWVoeg toe aan winkelwagen

Inhoudsopgave

I Jesod weerspiegelt de deugden van de
andere sefiroth

II Hoe de zuiverheid begrijpen
1. De voeding, uitgangspunt voor het
bestuderen van de zuiverheid
2. Het schiften
3. Zuiverheid en het spirituele leven
4. Zuiverheid in de drie werelden
5. De rivier van het leven
6. Vrede en zuiverheid
7. De magische kracht van het
vertrouwen
8. De zuiverheid in het spreken
9. Zich verheffen om de zuiverheid te
vinden
10. “Gelukkig wie zuiver van hart
zijn”
11. De poorten van het hemelse
Jeruzalem

III Liefde en seksualiteit

IV Zuiveringsmethoden
1. De bron
2. Het vasten
3. Hoe zich te wassen (I en II)
4. De ware doop
5. Hoe te werken met de Engelen van
de vier elementen tijdens de
ademhalingsoefeningen

Omschrijving:
Jesod is de negende sefira van de ‘Boom des Levens’, waarover de Kabbala spreekt. In het Hebreeuws betekent Jesod ‘grondslag’, en is het symbool van het zuivere leven. Gewoonlijk wordt de zuiverheid in verband gebracht met een oordeel over wat wel of niet hoort, zoals bij de seksualiteit, de voeding of in de relatie tot de ander. Dit geeft vaak aanleiding tot frustraties, weerstand en verdorring van het persoonlijk leven. Omraam Mikhael Aivanhov schildert in dit boek de zuiverheid evenwel als een bloeiende, creatieve levenswijze op basis van kennis, die tot op heden onvoldoende werd bestudeerd en toegepast. De scholingsweg, die hij ons wijst, is gebaseerd op de zuiverheid. Dankzij zijn nauwkeurige kennis van het psychische leven, verrijkt met zijn eigen spirituele ervaringen, brengt Omraam Mikhael Aivanhov de diepzinnige betekenis van de antieke inwijdingen weer tot leven. De beschreven oefeningen en richtlijnen hebben op de mens een bevrijdende uitwerking; ze wekken in ons een sprankelende en harmonieuze energie op, die ons in staat stellen boven onze zwakheden en begrenzingen uit te stijgen. Dan ontdekken we dat het zinloos is om onze innerlijke natuur te bestrijden. Wat we als zwak of fout bestempelen, kan juist een nuttig middel worden om onze levenskwaliteit te verhogen. Met de zuiverheid als basis van het spirituele leven zullen we erin slagen het kwaad te transformeren, in onszelf en in relatie tot de wereld om ons heen.

Uitgaven