Gratis verzending vanaf €25,-
0

U bent goden

600
Pagina's
- Synopsis
Hardcover

€ 43.95

 43,95 BTWVoeg toe aan winkelwagen

Inhoudsopgave

Deel I ‘U bent goden’
1. ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ ( Matt. 5:48)
2. ‘De Vader en ik zijn een’ (Joh. 10:30)
3. De terugkeer naar het huis van de Vader

Deel II Wat is de menselijke natuur?
1. Lagere en hogere natuur
2. ‘Niemand kan twee meesters dienen’ I en II
3. De drie grote beproevingen
4. Geven en nemen
5. De stem van de hogere natuur
6. De gevoeligheid voor de goddelijke wereld
7. ‘Gelukkig de vredestichters’

Deel III ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld’
1. God, de Natuur en de mens
2. De Boom des Levens
3. Van zaadkorrel tot boom
4. De zon, beeld van God en beeld van de mens
5. ‘Heb de Heer, uw God lief…’

Deel IV De wetten van de lotsbestemming
1. Natuurwetten en morele wetten
I - De wet van oorzaak en gevolg
II - De wet van de registratie
III - De wet van de echo
IV - De wet van de affiniteit
2. Reïncarnatie
I - Het onderricht van de Evangeliën
II - De betekenis van de lotsbestemming
III - Wij zijn de scheppers van onze toekomst
Deel V Antwoorden op het vraagstuk van het kwaad
1. God staat boven goed en kwaad
2. We overwinnen het kwaad alleen als we het weten te benutten
3. ‘Het kwaad is te vergelijken met huurders…’

Deel VI Het alchemistische werk
1. Hoe de kwintessens uit iets halen
2. Het beeld van de boom - de enting
3. Het vuur van het offer
4. Van beweging tot licht: genot vervangen door werk
5. Leren eten om te leren liefhebben

Deel VII De organen van de spirituele kennis
1. De aura
2. De zonnevlecht
I - De zonnevlecht en de hersenen
II - De olie van de lamp
3. Het Haracentrum
4. De Kundalinikracht en de chakra’s

Deel VIII Het eeuwige leven leven
1. ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God’
2. ‘Ken uzelf’
3. De eenwording met de goddelijke Ziel en Geest

Deel IX De wegen naar vergoddelijking
1. Het kerstfeest
2. De tweede geboorte
3. De opstanding en het laatste Oordeel
4. Het verheerlijkt lichaam

Omschrijving:
Het onderricht van Meester Omraam Mikhaël ­Aïvanhov heeft ­alleen mondeling plaatsgevonden. Synopsis-1 is de ­eerste van ­drie delen, waarin een ­synthese is gemaakt aan de hand van geïmproviseerde voordrachten. Synopsis-1 behandelt een staalkaart aan inzichten uit de leer der Ingewijden, waarin Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov de mens oproept een innerlijk werk te doen dat nodig is om de evolutie van de mensheid te bevorderen. Hij sluit aan op de boodschap van Jezus Christus en biedt de lezer inzichten vanuit de 'Leer der Ingewijden'. Zelf zegt hij het zo: Onder de boodschappers van God is Jezus de grootste revolutionair geweest, de eerste die alle oude gebruiken overtrad. Met zijn kruisiging heeft hij geboet voor zijn stoutmoedigheid om te zeggen dat hij Gods zoon was en dat alle mensen eveneens zonen en dochters van God zijn. De vasthoudendheid waarmee Jezus de goddelijke afstamming van de mens benadrukte, tartte en prikkelde de schriftgeleerden en Farizeeën zozeer, dat zij hem bijna hadden gestenigd. Maar Jezus zei hun: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan, waarom wilt u mij stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor de godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’ En daarop bracht Jezus hun een vers uit de Psalmen in herinnering: 'Staat er in uw wet niet geschreven: "Ik heb gezegd: U bent goden"?'

Uitgaven