Gratis verzending vanaf €25,-
0

Het leven meesterwerk van de geest

ca. 600
Pagina's
- Synopsis
Hardcover

€ 43.95

 43,95 BTWVoeg toe aan winkelwagen

Inhoudsopgave

Deel I

Mysterie van het leven, mysterie van God     13

Deel II

‘Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft’

           1.  Het ontstaan van de werelden

           2.  ‘In het begin was het Woord’

           3.  ‘Het leven: het werk van de geest in de materie

Deel III

De mens in de Boom des Levens

           1.  Het systeem van de zes lichamen

           2.  Over de natuur van de ziel

                        I - De ziel, verbindingsweg tussen het lichaam en de geest

                       II - De hand, instrument van de ziel

           3.  Van de wortels tot de vruchten: de verovering van de vrijheid

Deel IV

De dierenriem, sleutel tot mens en universum

1.  Het ontstaan van het universum en de verschillende leeftijden van de mens

           I  - De dierenriemtekens

        II - De planeten

2.  Hoe de dierenriem onze zes lichamen beïnvloedt

3.  De twee assen Ram – Weegschaal en Stier – Schorpioen: ‘de zondeval’

4.  Het opbouwen van het verheerlijkt lichaam

Deel V

Het evenwicht van de Weegschaal

1.  De kosmische Weegschaal

           I  -  De drie zuilen van de schepping

           II -  De schommeling van de Weegschaal

2.  De sefiroth van de centrale zuil - De sefira Daath

3.  De zuil van de strengheid - De sefira Binah

4.  De onderscheidingstekens van ons innerlijk koningschap: de scepter en

de globe

5.  De mythe van Adam en Eva

           I  - Het verstoorde kosmisch evenwicht

           II - De nieuwe Eva – De vrouw, met sterren omkranst

Deel VI

De niveaus van bewustzijn

1.  Het scherm van het bewustzijn

2.  Het inwerken op het onderbewuste

3.  Het hoger Zelf. De neerdaling van de heilige Geest

4.  De Inwijding, een verandering van bewustzijnstoestand

Deel VII

Wetenschappelijke waarheid en waarheid van het leven

1.  Talent is niet voldoende

2.  De intuïtie, eigenschap van het causaal lichaam

3.  De waarheid over het leven. Objectiviteit en subjectiviteit

4.  Het geraamte van het universum. Analyse en synthese

5.  ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’

Deel VIII

De verovering van de top

1.  ‘Ga door de nauwe poort naar binnen’

2.  Het huis op de rots: de macht van de gedachte

3.  Het beklimmen van de spirituele bergen

4.  Binah, het gebied van de standvastigheid

Deel IX

De eenheid van het leven

1.  De rivier van het goddelijke leven

           I  – Van de bron tot aan de monding

           II – De grote kringloop van het kosmische leven

2.  De gelijkenis van het onkruid tussen het graan

3.  Het kennen van de eenheid

Deel X

De mysteriën van Jesod

1.  De toegang tot de psychische wereld: Jesod

2.  Isis ontsluierd aanschouwen

3.  Van Jesod naar Kether: de sublimatie van de seksuele kracht

4.  De ervaringen van de slaap

           I  – De activiteiten van de ziel tijdens de slaap

           II – De slaap, evenbeeld van de dood

5.  Hel, Vagevuur en Paradijs

6.  Welke relatie onderhouden met de ziel van overledenen?

Deel XI

Malkuth, opvangschaal van de kwintessens van Kether

1.  Malkuth in de Boom des Levens: de band met de goddelijke wereld

2.  De wortels van de materie: de vier heilige Wezens

3.  De vier elementen in de opbouw van onze verschillende lichamen

           I  – De voeding: de tempel van de levende God oprichten

           II  – Ademhalingsoefeningen in relatie tot de Engelen van de vier   elementen

           III – Met de huid heilzame invloeden van de vier elementen opvangen4.  Het water, baarmoeder van het leven

           I  – De vermogens van het water

           II – De reizen van het water

5.  Het vuur van de geest

           I    – Het vuur in onszelf aansteken

           II   – Zoek het ware vuur in de zon

           III  – De vlam van de heilige Geest

6.  Een edelsteen worden in de kroon van de Eeuwige

Deel XII

‘En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom’

1.  Het principe van het leven en het principe van de dood: Iona en Horev

2.  ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’

3.  ‘En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom’

Verwijzing naar Bijbelteksten

Index

Omschrijving:
‘In deze tijd schijnen de biologen, althans sommigen onder hen, de erfgenaam, de opvolger te willen zijn van al die alchemisten, magiërs en kabbalisten die gezocht hebben om het elixir van het onsterfelijke leven en het universele geneesmiddel te vervaardigen, de doden te doen verrijzen of het leven in de onbezielde materie te introduceren. Dankzij de technische vooruitgang zullen ze bepaalde resultaten behalen, maar het essentiële zal hun altijd ontgaan: als tovenaarsleerlingen zullen ze erin slagen wat in elkaar te knutselen, misschien enkele gedrochten te fabriceren en men zal een poosje kunnen geloven dat er sprake is van een grote wetenschappelijke doorbraak. Maar het is helemaal niet zeker of de mensheid lang blij zal zijn met die verworvenheden. Het is mogelijk voor de mens om het mysterie van het leven te benaderen, maar op voorwaarde dat hij zijn onderzoek naar boven richt, in de spirituele wereld, in de goddelijke wereld. Wanneer hij zal proberen zich te verheffen naar de sublieme regionen vanwaar het leven komt, erin zal slagen zijn instincten te beheersen en een veel subtieler waarnemingsvermogen te ontwikkelen, ja, dan zal de mens ontdekken wat het leven werkelijk is en hoe hij het intenser, machtiger kan maken, in zichzelf en rondom hem.’ Omraam Mikhaël Aïvanhov

Uitgaven